Rates

As with water, telephony and gas, for heat you pay not only for a standing charge or subscription, but also for consumption. Because you often cannot choose from whom to buy your heat and cold, it is important that the price is established carefully.

The Warmtewet (Heat Act) entered into force on 1 January 2014 for this purpose. The Authority for Consumers & Markets (ACM) houdt toezicht op de levering van warmte en stelt elk jaar voor 1 januari de maximale tarieven vast waar alle warmteleveranciers aan moeten voldoen. On this website vindt u het warmtebesluit van de ACM aangaande de maximale tarieven voor 2022.

 

De samenstelling van de tarieven kan verschillen per project. De laatste tarieven per project vindt u hier:

     Het Zamen The Hague     

     Transvaal The Hague     

     Tuvista Delft     

     YPENBURG den haag     

In general

De duurzame energiesystemen van Energiek hebben verschillende voordelen. U kunt bijvoorbeeld verwarmen zonder cv-ketel, boiler of geiser. Dat scheelt geluid en ruimte. Ook krijgt u niet te maken met onverwachte uitgaven voor onderhoud, reparatie of vervanging. En natuurlijk profiteert u van een aangenaam binnenklimaat in de zomer en in de winter. Voor de verwarming van uw woning met ons duurzame energiesysteem hoeft u geen gas te verbranden. Ook voor verkoeling van uw woning hoeft u geen extra maatregelen te nemen. Dit beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals CO2. Daarom is uw energiesysteem van Energiek heel milieuvriendelijk. Toch betaalt u gemiddeld voor uw warmte niet meer dan wanneer u een gasaansluiting zou hebben gehad.

The price of heat

De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse lasten. Dat geldt voor stroom en gas maar ook voor warmte en koude. Er is in uw geval slechts één vaste producent en leverancier die de warmte aan u levert, Energiek. Dat betekent dat er geen prijsconcurrentie is en daarom is het belangrijk dat de prijs zorgvuldig tot stand komt. Per 1 januari 2014 is hiertoe de Warmtewet in werking getreden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de levering van warmte en stelt elk jaar vóór 1 januari de tarieven vast.

The ACM heat tariffs are based on all the costs that a consumer would have to incur to obtain the same heat with a gas connection. As the supply of heat will require electric cooking, the ACM has also included the additional costs of this in the tariff methodology. This so-called 'no more than the other' principle does not apply in all cases. The choice was made to base the maximum price on an average consumer. An average gas consumer is someone with a G6 meter and a combined boiler with HR107 label with comfort class CW4 for hot tap water. In addition, various things have been determined in advance, such as pipe losses, efficiencies for space heating and hot tap water, and the distribution of the heat demand in this case. These may differ from the average consumer for each individual situation, but the rates set by the government/legislator are considered to be the most fair.

Het niet-meer-dan-anders tarief, de maximumprijs, voor de levering van warmte bestaat uit een vast bedrag (VKw) en een bedrag per verbruikte gigajoule warmte (Pw). De maximumprijs geldt voor het hele jaar en wijzigt niet tussentijds. Een maximumprijs is ook bepaald voor de huur van de afleverset, voor het meettarief en voor het vastrecht koude.

Tuvista en Ypenburg

Bent u een bewoner van Tuvista of Ypenburg dan wordt aan u enkel een vastrechtcomponent in rekening gebracht. Namelijk voor de aansluiting op bronwarmte en -koude. Energiek levert bij u geen warmte aangezien u deze zelf opwekt met een (gehuurde) warmtepomp in uw woning. De warmtewet is niet van toepassing op de huur van de warmtepomp. De hoogte van deze huur is vastgesteld door de ontwikkelaar/verhuurder van uw woning in samenspraak met Energiek.

Consumption of cold

Bij Energiek betaalt u voor koude alleen een vastrecht en is het verbruik gratis. Jaarlijks wordt een maximumprijs voor het vastrecht koude bepaald door de ACM.

More about the Warmtewet

On the consumer website Consuwijzer you can read more about the Warmtewet and the rates. On this website and on the website of the ACM, you can read more about compensation. This compensation is determined by ministerial regulation and comes into effect in the event of a serious failure in the supply of heat and on repayment arrangements if the goods and services supplied do not meet the agreed quality requirements. The compensation then relates to the heat in the heat network, whereby individual malfunctions caused by, for example, a malfunction/defect in the delivery set not covered by the Warmtewet are excluded from this.

On this website (www.energiekenergie.nl) wordt jaarlijks het voor u geldende nieuwe tarievenblad gepubliceerd. Deze vindt u bovenaan deze pagina. De tarieven zijn gebaseerd op de voor 1 januari door de ACM vastgestelde tarieven.

Advance payment and final settlement

Wanneer u woont in Transvaal of Het Zamen dan brengen wij u maandelijks een voorschot in rekening. Dit voorschot bestaat uit de vaste kosten (vastrecht) en geschatte verbruikskosten. Het is voor Energiek onmogelijk om uw verbruik goed in te schatten daar uw verbruik van veel factoren afhankelijk is. U kunt Energiek dan ook niet verantwoordelijk stellen wanneer wij uw verbruik onjuist hebben ingeschat. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor mogelijke ‘meevallers’ of ‘tegenvallers’ bij uw eindafrekening door een onjuist ingeschat verbruik.

Once a year you will receive a final invoice based on your actual consumption and the applicable rates for the period in question.

  1. Did you pay too much with the monthly advance? Then you get money back.
  2. Have you paid too little? Then you have to pay extra.

U ontvangt de eindafrekening automatisch. Wanneer u tussentijds verhuist, dan ontvangt u een tussentijdse eindafrekening. De eindafrekening is ook de basis voor een mogelijk te verstrekken aangepast voorschotvoorstel voor de dan volgende periode. Het is aan u om hiervan gebruik te maken of om zelf een voorschotbedrag te kiezen. Op het tarievenblad van Energiek staat ook een voorgesteld voorschotbedrag gebaseerd op een gemiddelde situatie. Uw persoonlijke wensen kunt u het beste via e-mail aan vragen@inwarmte.nl or use the communicated telephone number.

 

LOGIN OP MIJN ACCOUNT