Energiesysteem Transvaal

Uw woning is aangesloten op een WKO-systeem van Energiek. De warmte, koeling en het warme tapwater wordt collectief opgewarmd en verspreidt via het leidingnet in uw wijk. Met het systeem kunt u uw woning aangenaam verwarmen wanneer het kouder is en heerlijk verkoelen in de warme zomermaanden. Bovendien beschikt u altijd over warm kraanwater. De omschakeling tussen levering van warmte en levering van koude wordt centraal geregeld.

Hoe werkt een WKO?

Een WKO-systeem slaat energie uit het gebouw op in de bodem. We slaan de warmte die in het gebouw zit op in een bron en de koude in een andere bron. In de zomer gebruiken we koud grondwater om uw woning te verkoelen. Dit water stroomt door de vloerleidingen en geeft koeling af. Op deze manier warmt het water iets op. Dit warme water slaan we op in de andere bron in de bodem.

In de winter werkt het juist omgekeerd: we gebruiken dan het water uit de warme bron om uw woning te verwarmen. De warmtepompen zorgen ervoor dat het water de juiste temperatuur heeft om uw woning aangenaam warm te maken. Dit warme water stroomt door de vloerleidingen en geeft warmte af. Daarna slaan we het afgekoelde water weer op in de koude grondwaterbron.

 

Werking in de woning

Afleverset

In uw woning of bedrijfspand is een afleverset geplaatst. Deze afleverset heeft een warmtemeter en een meter voor warm tapwater. De gecombineerde vloerverwarming en vloerkoeling van uw woning en de warm tapwaterleidingen in uw woning zijn op deze afleverset aangesloten. Op de pagina documenten vindt u een handleiding en instructie hoe u op de digitale verbruiksmeter bij de afleverset uw verbruik van warmte en warm tapwater kan uitlezen.

Thermostaat

Met de thermostaat kunt u de temperatuur aanpassen. Hiernaast leest u onze tips:

  • Kies voor een vaste ruimtetemperatuur en wijzig deze zo min mogelijk;
  • Woont u in de Hertzogstraat dan wordt uw woning verwarmd met radiatoren. In de overige woningen in Transvaal zijn de woningen voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling. Met vloerverwarming en vloerkoeling kan het even duren voordat u het effect merkt van een wijziging in de ingestelde ruimtetemperatuur. Verander de temperatuur alleen als het echt nodig is;
  • Heeft u vloerverwarming en vloerkoeling en wilt u tijdelijk geen gebruik maken van de verwarming en/of koeling wijzig de ingestelde temperatuur dan enkel een paar graden.
Vloerverwarming en vloerkoeling

In de Hertzogstraat is de afleverset aangesloten op radiatoren. Als u niet in de Hertzogstraat woont dan is de afleverset aangesloten op uw vloerverwarming en vloerkoeling. Met de vloerverwarming en vloerkoeling wordt uw woning verwarmd en gekoeld. Let daarom goed op bij het kiezen van een geschikte vloer. U vindt alle belangrijke voorwaarden in de brochure op de documentenpagina.

Eigendom

De afleverset, inclusief verbruiksmeter, is eigendom van Energiek. Alles vanaf de afleverset tot en met de binneninstallatie is eigendom van de eigenaar van uw woning. Dit bent u of is uw verhuurder. Ga voorzichtig om met de afleverset en verbruiksmeter. Hang of monteer niets op, aan, boven en onder de afleverset. De plek waar de afleverset staat, moet goed toegankelijk zijn en blijven, voor bijvoorbeeld calamiteiten, storingen of voor inspectie of reparatie door of namens Energiek. Zorg er ook voor dat er geen dingen in de buurt van de afleverset staan die de afleverset kunnen beschadigen. Wordt er toch iets beschadigd of is de verzegeling verbroken? Neem dan direct contact met ons op.

Transvaal

Transvaal Hertzogstraat

De binneninstallatie in uw woning behoort niet tot het eigendom van Energiek. Wel is de binneninstallatie van grote invloed op het functioneren van ons energiesysteem. Ervaart u problemen met de verwarming of koeling van uw woning controleer dan altijd eerst of uw binneninstallatie correct werkt.

Wijzigen, uitbreiden of vervangen?

In een huis met een aansluiting op ons energiesysteem werkt het installeren, uitbreiden of wijzigen van de (vloer)verwarming of een (kamer)thermostaat net iets anders dan gebruikelijk. Na eventuele wijzigingen of aanvullingen moeten de verwarming en koeling nog wel juist werken. Wij adviseren u geplande veranderingen aan uw verwarmingsinstallatie altijd eerst te melden bij Energiek of door een erkend installateur te laten uitvoeren. Die kan namelijk ook de afstelling van uw gehele verwarmingsinstallatie aanpassen aan de verandering.