Energiesysteem Ypenburg (Carmiggelt, Couperus, Marco Polo)

In uw woning heeft u een individuele warmtepomp. Deze warmtepomp krijgt bronwarmte en -koude vanuit een collectief energiesysteem met gesloten bodemlussen. Met het systeem kunt u uw woning aangenaam verwarmen wanneer het kouder is en heerlijk verkoelen in de warme zomermaanden. Bovendien beschikt u altijd over warm kraanwater.

De woningen in Ypenburg zijn onderverdeeld in zones op basis van het aansluitvermogen van de bronwarmte.

  • Zone A heeft een aansluitvermogen van boven de 3 kW tot de 4 kW
  • Zone B heeft een aansluitvermogen van boven de 4 kW tot de 4,4 kW
  • Zone C heeft een aansluitvermogen van boven de 4,4 kW tot de 6,6 kW
  • Zone D heeft een aansluitvermogen van boven de 6,6 kW

Werking in de woning

Thermostaat

Met de thermostaat kunt u de temperatuur aanpassen. Wanneer u de gewenste temperatuur op de thermostaat aanpast, stuurt de thermostaat een signaal naar de warmtepomp en gaat deze verwarming of koeling leveren.

Hier leest u onze tips:

  • Kies voor een vaste ruimtetemperatuur en wijzig deze zo min mogelijk;
  • Uw woning is voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling. Met vloerverwarming en vloerkoeling kan het even duren voordat u het effect merkt van een wijziging in de ingestelde ruimtetemperatuur. Verander de temperatuur alleen als het echt nodig is;
  • Heeft u vloerverwarming en vloerkoeling en wilt u tijdelijk geen gebruik maken van de verwarming en/of koeling wijzig de ingestelde temperatuur dan enkel een paar graden.
Vloerverwarming en vloerkoeling

De warmtepomp is aangesloten op uw vloerverwarming/vloerkoeling. Met de vloerverwarming en vloerkoeling wordt uw woning verwarmd en gekoeld. Let daarom goed op bij het kiezen van een geschikte vloer. U vindt alle belangrijke voorwaarden in de brochure op de documentenpagina.

De warmtepomp

De warmtepomp wordt aangestuurd door uw woonkamerthermostaat. Wanneer u verwarming vraagt gaat de warmtepomp aan en produceert de warmtepomp warmte. Deze warmte wordt door de warmtepomp aan uw vloerverwarming geleverd. Zo warmt uw woning op. Wanneer de warmtepomp warmte produceert en aan uw woning levert onttrekt de warmtepomp warmte aan het collectieve bronnensysteem. Indirect maakt u zo gebruik van bronwarmte om uw woning te koelen.

Wilt u uw woning koelen dan stelt u uw woonkamerthermostaat in op koelen. Opnieuw geeft de thermostaat een signaal door aan de warmtepomp. Ditmaal wordt er geen warmte geproduceerd maar onttrekt de warmtepomp direct koeling uit het collectieve bronnensysteem. Deze koeling wordt door de warmtepomp op de juiste temperatuur gebracht (zodat er geen condensvorming in uw woning ontstaat) en vervolgens aan uw vloerkoeling geleverd.

 

Eigendom

Huurt u een woning?

Dan zijn de warmtepomp en de woonkamerthermostaat eigendom van Energiek, alle overige installatiedelen in de woning zijn eigendom van de eigenaar van uw woning. Dit is uw verhuurder. Zie de schematische weergave hiernaast.

Ga voorzichtig om met de warmtepomp en de thermostaat. Hang of monteer niets op, aan, boven en onder de warmtepomp. De plek waar de warmtepomp staat, moet goed toegankelijk zijn en blijven, voor bijvoorbeeld calamiteiten, storingen of voor inspectie of reparatie door of namens Energiek. Zorg er ook voor dat er geen dingen in de buurt van de warmtepomp staan die de warmtepomp kunnen beschadigen. Wordt er toch iets beschadigd? Neem dan direct contact met ons op.

    Handleiding warmtepomp    

Voor het produceren van warmte en koude heeft de warmtepomp elektra nodig. Deze elektra loopt via uw elektrameter. U betaalt dus voor de elektra die de warmtepomp verbruikt. U kunt het zien als een huurauto, daar betaalt u ook voor de brandstofkosten.

Bent u de woningeigenaar?

Dan zijn de warmtepomp en de woonkamerthermostaat van u, net zoals alle overige installatiedelen in de woning. Zie de schematische weergave hiernaast.

Ga voorzichtig om met de warmtepomp en de thermostaat. Hang of monteer niets op, aan, boven en onder de warmtepomp. Wij adviseren de plek waar de warmtepomp staat toegankelijk te houden voor bijvoorbeeld calamiteiten, storingen of voor inspectie of reparatie.

    Handleiding warmtepomp    

Voor het produceren van warmte en koude heeft de warmtepomp elektra nodig. Deze elektra loopt via uw elektrameter. U betaalt dus voor de elektra die de warmtepomp verbruikt.

De binneninstallatie in uw woning behoort niet tot het eigendom van Energiek. Wel is de binneninstallatie van grote invloed op het functioneren van ons energiesysteem. Ervaart u problemen met de verwarming of koeling van uw woning? Controleer dan altijd eerst of uw binneninstallatie correct werkt.

Wijzigen, uitbreiden of vervangen?

In een huis met een aansluiting op ons energiesysteem werkt het installeren, uitbreiden of wijzigen van de (vloer)verwarming net iets anders dan gebruikelijk. Na eventuele wijzigingen of aanvullingen moeten de verwarming en koeling nog wel juist werken. Wij adviseren u geplande veranderingen aan uw verwarmingsinstallatie altijd eerst te melden bij Energiek of door een erkend installateur te laten uitvoeren. Die kan namelijk ook de afstelling van uw gehele verwarmingsinstallatie aanpassen aan de verandering.